Nghiên cứu khoa học đăng trên JEADV (Đức)

Nghiên cứu chỉ ra khả năng ức chế melanin vượt trội của Pure Whitenol Serum

thesis4

Nghiên cứu đánh giá khả năng ức chế sắc tố da của các hợp chất nổi tiếng như hydroquinone, arbutin, kojic acid và 4-n-butylresorcinol bằng việc so sánh hoạt động ức chế sự ức chế Tyrosinase cũng như việc hạn chế sản xuất melanin trong cơ thể qua các khảo nghiệm sinh hóa. Hiệu quả được kết luận dựa trên những nghiên cứu lâm sàng.

Kết luận lâm sàng đã chứng minh khả năng ức chế Tyrosinase trong cơ thể người của 4-n-butylresorcinol cao hơn rất nhiều so với hydroquinone, arbutin và acid kojic. Vì vậy, khả năng cải thiện sắc tố của 4-n-butylresorcinol rất có giá trị cho việc quản lý các rối loạn sắc tố.