Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Journal of Dermatology

Nghiên cứu khả năng ngăn chặn tổng hợp Melanin của 4-n-butylresorcinol, thành phần chính của Pure  Whitenol Serum

thesis2

Nghiên cứu nhằm kiểm tra tác động của chất 4-n-butylresorcinol đối với sự hình thành hắc sắc tố trên một dòng tế bào biểu bì tạo hắc tố ở chuột, Mel-Ab. Kết quả thu được chỉ ra rằng 4-n-butylresorcinol ngăn chặn đáng kể sự tổng hợp melanin. Ngoài ra, chất này cũng giúp ức chế hoạt động sản sinh tyrosinase, một loại enzim tạo hắc tố trên da.