Hiệu quả của Pure Whitenol Serum được nhận thấy trong thời gian bao lâu?

By
In

Sự khác biệt rõ ràng có thể nhìn thấy được sau 8 tuần sử dụng, tuy nhiên 4 tuần cũng đủ để chúng ta quan sát thấy sự khác biệt đáng kể bằng cách so sánh tone da trước và sau sử dụng. Hầu hết người sử dụng đều nhận thấy sự khác biệt rõ rệt chỉ sau khoảng 4 tuần sử dụng sản phẩm.

Recent Posts