Hạn sử dụng của Pure Whitenol Serum như thế nào?

By
In

Nếu chưa mở nắp thì hạn sử dụng của PWS là 36 tháng, nhưng khi đã mở nắp, chỉ nên sử dụng trong vòng 12 tháng.

Recent Posts