Quyền riêng tư về bí mật thông tin cá nhân là điều được quy định trong hiến pháp 2013 cũng như các luật và quy định bảo vệ bí mật thông tin của khách hàng.
Công ty CPGP Sức khỏe & Sắc đẹp Janami cam kết thực hiện đúng các luật và nghị định về việc bảo mật các thông tin của khách hàng.
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin sau:
1. Họ tên
2. Địa chỉ
3. Số điện thoại

Phạm vi sử dụng thông tin: Đây là những thông tin bắt buộc khi quý khách mua hàng của chúng tôi. Janami chỉ dùng những thông tin đó để phục vụ cho việc giao hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu giữ
Đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty CPGP Sức khỏe & Sắc đẹp Janami
Phương tiện để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình: điện thoại, email.
Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và không tiết lộ cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của khách hàng bằng văn bản.